ACTA NÚM. 7 - Sessió Ordinària Ple 18-12-2014

Data de l'anunci: Dijous 18/12/2014
  1. Aprovació, si s'escau,  de l'acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte  dels Decrets d'Alcaldia.
  3. Determinar les dates de les sessions ordinàries del Ple per a l'any 2015
  4. Adhesió, si s'escau, al Protocol d'execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
  5. Aprovació, si s'escau, de la distribució del tram supramunicipal 2014
  6. Precs i Preguntes. 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/10/2016 22:19