Ple Extraordinari

03/05
2023
Dimecres 03/05/2023 de 19:30h
On es realitza? 
Ajuntament de Marganell
08298 Marganell (Barcelona)

Ple Extraordinari

ORDRE DEL DIA:

  1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les properes eleccions municipals del dia 28 de maig de 2023.

  2. Aprovació de l'increment retributiu del personal públic de l'Ajuntament de Marganell, en virtut de la Llei 31/2022 de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023.

  3. Aprovació de l'expedient de contractació i Plec de clàusules administratives particulars de l'obra “Punts de recollida de residus de Marganell”

  4. Aprovació de l'expedient de contractació i Plec de clàusules administratives particulars de l'obra “Projecte constructiu revisat de pavimentació de la xarxa viaria Carrer Sant Miquel i Av. Verge de Montserrat”

  5. Aprovació provisional de la desafectació d ‘un vehicle al servei públic

  6. Aprovació de la sol·licitud per concórrer a la convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de Catalunya perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l'exercici de 2023 i determinar la persona electa a la qual s'abonarà la retribució a càrrec de la compensació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03/05/2023 15:24