06/03/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 06/03/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel proper DILLUNS dia 6 de març de 2017, a celebrar a les 19:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc dilluns 6 de març de 2017, a les 19:00 hrs. al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

1- Aprovació, si s'escau, de l'expedient del pressupost exercici 2017

 

Marganell, 27 de Febrer de 2017

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49