25/10/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 26/10/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dijous dia 26 d'octubre de 2017, a celebrar a les 19:00 hores.

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous 26 d'octubre  de 2017 , a les 19:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors 

2.- Donar compte dels Decrets de l'alcaldia

3.- Ratificar, si s'escau, decret d'alcaldia núm. 73

4.- Aprovació del programa anual corresponent a l'exercici 2017 del pla marc de restauració i millora forestal de l'associació de propietaris forestals entorns de Montserrat

5.- Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscal 2018

6.- Altres assumptes

7.- Precs i preguntes

 

Marganell, 23 d'octubre de 2017    

 

L'Alcalde en funcions 

Roger Costa López    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49