25/10/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dimecres 25/10/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació per dimecres dia 25 d'octubre de 2017, a celebrar a les 10:00 hores.

EDICTE

 

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el dimecres 25 d'octubre  de 2017 , a les 10:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

 

1.- Pronunciament del Ple sobre la urgència.

2.- Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya

 

Marganell, 23 d'octubre de 2017    

L'Alcalde en funcions 

Roger Costa López    

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49