30/03/2017:Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dijous 30/03/2017
CONVOCATÒRIA d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació pel proper DIJOUS dia 30 de març de 2017, a celebrar a les 17:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dijous 30 de març de 2017, a les 17:00 hrs. al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

1.- ACCEPTAR la cessió dels terrenys i instal·lacions que s'han ofert per part de l'Associació de Propietaris del Casot a l'Ajuntament de Marganell de forma gratuïta i lliure de càrregues.

2.- Anul·lació dels contractes menors de la mercantil VR Consultoria i Assessoria en serveis SL.

3.- Donar compte del decret 14/2017 d'aprovació de la liquidació exercici 2016.

 

Marganell, 27 de març de 2017

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49