Ban: mesures d'estalvi d'aigua

Data de l'anunci: Divendres 14/06/2019


BAN SOBRE MESURES D'ESTALVI D'AIGUA 


La insuficiència de pluges dels darrers mesos ha provocat una disminució de les reserves d'aigua que situen el municipi de Marganell en situació d'ALERTA de sequera. En els darrers 5 mesos han caigut poc més de 100 mm, o que és el mateix, menys d'un 20% de la mitjana anual de pluja. Si es manté la situació actual es previsible que a curt termini es puguin produir problemes d'abastament d'aigua potable. 

Per aquest motiu l'Ajuntament de Marganell, i d'acord amb el decret 84/2007, de 3 d'abril, d'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, dicta les següents mesures d'estalvi d'aigua: 

1) Prohibició d'omplir piscines, excepte les de menys de 500 litres destinades al bany infantil

2) Reducció del reg agrícola, excepte en aquells casos que es faci amb aigües de pluja o regenerades.

3) Reducció del reg de jardins o parcs, excepte si aquest es fa amb aigües de pluja o regenerades.

4) Prohibició de regar carrers o voreres.

5) S'estableix un consum màxim de 250 litres per habitant i dia. 

Igualment, es faciliten una sèrie de consells per fer un ús més racional de l'aigua: 

  • Anul•ar els dipòsits interiors de les cases i utilitzar l'aigua directament de la xarxa. Els dipòsits d'acumulació poden tenir pèrdues de centenars de litres diaris.
  • En cas de passar uns dies fora de casa, tancar la clau de pas del comptador per evitar consums excessius per avaries durant l'absència.
  • Tancar les aixetes mentre no es fan servir, com per exemple mentre ens ensabonem o afaiteu.
  • Prendre una dutxa enlloc d'un bany s'estalvien fins a 100 litres.
  • Reparar totes les aixetes, cisternes o mànegues de jardí que gotegin. Una aixeta que goteja pot perdre 50 litres dia o una cisterna fins a 250 litres per dia.
  • Utilitzar la rentadora i rentaplats en programes curts i d'estalvi d'aigua.
  • En cas d'identificar una possible avaria a la xarxa d'abastament d'aigua, notificar-ho immediatament a Aigües de Manresa (900 55 55 22) 

Per evitar d'arribar a una situació d'EMERGÈNCIA en la qual caldria prendre mesures més dràstiques, agrairem la col•aboració de totes les veïnes i ve ins. 

L'Alcaldessa,  
Anna Maria Garcia Ventura 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/06/2019 17:22