Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 16/07/2018
CONVOCATÒRIA d'una sessió ordinària del Ple de la Corporació per dilluns dia 16 de juliol de 2018, a celebrar a les 19:00 hores.

EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1.c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió ordinària que tindrà lloc el dilluns 16 de juliol de 2018 , a les 19:00 h al Saló de Plens de la Casa de la Vila

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

  1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors
  2. APROVAR l'adhesió al conveni marc entre el Consell Comarcal de Bages i l'Ajuntament de Marganell per a la prestació del servei d'assistència tècnica en matèria d'arquitectura.
  3. Ratificació del Decret 38/2018
  4. Donar compte decrets d'alcaldia.
  5. Altres assumptes
  6. Precs i preguntes

Marganell, 9 de juliol de 2018

L'Alcaldessa

Anna Garcia Ventura

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49