Comunicació de Convocatòria del Ple de l'Ajuntament de Marganell

Data de l'anunci: Dilluns 25/03/2019
Convocatòria d'una sessió extraordinària del Ple de la Corporació per dilluns 25 de març de 2019, a celebrar a les 19:00 hores.

AJUNTAMENT DE MARGANELL
EDICTE

En ús de les facultats que em confereix l'article 51.1 c) de la llei 7/1987 de 15 d'abril, MRLC, convoco els membres del Ple a la sessió extraordinària que tindrà lloc el dilluns 25 de març de 2019 a les 19:00h  al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

Amb els següents punts de l'ordre del dia:

  1. Aprovació del pressupost per a l'exercici de 2019
  2. Aprovació inicials de l'Ordenança General de Subvencions
  3. Aprovació inicial del reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.
  4. Adhesió a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament
  5. Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2019
  6. Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'AEAT i la FEMP en matèria d'intercanvi d'informació tributària. 

Marganell, 20 de març de 2019.

L'Alcaldessa

Anna Maria Garcia Ventura. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49