Comunicació de Convocatòria per proveir interinament la plaça de secretaria-intervenció

Data de l'anunci: Dimecres 04/04/2018
En data 26 de març de 2018, per decret de l'alcaldia es van aprovar les bases del concurs per proveir interinament la plaça de secretaria - intervenció de la plantilla de funcionaris/àries de la corporació i la convocatòria del cor responent concurs de selecció de personal.

ANUNCI

Convocatòria per proveir interinament la plaça de secretaria - intervenció

En data 26 de març de 2018 , per decret de l'alcaldia es van aprovar les bases del concurs per proveir interinament la plaça de secretaria - intervenció de la plantilla de funcionaris/àries de la corporació i la convocatòria del corresponent concurs de selecció de personal.

La qual cosa es fa pública per tal que les persones interessades puguin presentar la sol·licitud per prendre part en el procés selectiu, acompanyant la documentació necessària al Reg istre General de l'ajuntament de Marganell de 10 a 1 4 h tots els dies laborables.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 10 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la província.

Les bases reguladores del concurs i requisits que es demanen per a poder accedir al procés de selecció de la plaça que es convoca les podeu descarregar a l'arxiu adjunt. 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06/04/2018 17:33