Pressupostos participatius a Marganell 2018

Data de l'anunci: Del 01/01/2018 al 31/01/2018
Els Pressupostos Participatius són uns processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden proposar i decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal. 

Què són els pressupostos participatius?

Els Pressupostos Participatius són uns processos democràtics a través dels quals els veïns i les veïnes poden proposar i decidir de manera directa en què invertir una part del pressupost municipal. 

Els ciutadans i ciutadanes poden proposar i decidir el destí de 17.000 euros de la partida d'inversions del pressupost municipal per a l'any 2018.

L'Ajuntament desenvoluparà aquest procés de forma intercalada amb els tràmits d'aprovació del Pressupost Municipal.

 

  1. PROCÉS PARTICIPATIU, FASE 1, Presentació i Validació de propostes:

El Ple de l'Ajuntament aprovarà inicialment els pressupostos de la corporació per a l'any 2018 i els sotmetrà a exposició pública i al procés de participació ciutadana.

En el Pressupost municipal s'assignarà una partida de 17.000€ destinada a processos participatius, l'equip de govern presentarà una sèrie de propostes i també podran presentar-ne tots  aquells  ciutadans  i  ciutadanes,  a  títol individual,  majors  de  18  anys,  i  que  estiguin empadronats/des a  Marganell.

Durant un període de 30 dies (durant el mes de gener), la ciutadania  podrà fer  arribar  les  seves  propostes  via  instancia o  bé  telemàticament.  Es podrà fer mitjançant la instància genèrica del portal web de l'Ajuntament (Ajuntament Seu Electrònica – Tràmits i Gestions – Instància Genèrica), o a l'adreça https://goo.gl/St9qVU. En el cas de voler fer el tràmit presencial, el model d'instància també estarà disponible a les oficines de l'Ajuntament.

Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes (han de ser actuacions de competència municipal, millores de l'espai o equipaments públics, restauracions, compres de mobiliari, millores de serveis públics, etc.  El seu àmbit d'actuació ha de ser el municipi de Marganell i han de suposar un benefici global per la població, mai per un o uns pocs particulars. I en la instància hi hauran de constar, com a mínim, les dades següents:

  • Títol de la proposta.
  • Descripció/explicació de la proposta.
  • Pressupost aproximat.

Cap proposta podrà sobrepassar el 45% del pressupost total de la partida (7.650€) consignada pels pressupostos participatius.

  1. PROCÉS PARTICIPATIU, FASE 2: Votació de les propostes

Un  cop  recollides  les  propostes  per  part  de  l'Ajuntament,  s'analitzaran per part dels tècnics municipals, s'ordenaran, fusionaran en cas de propostes similars, o descartaran en cas de propostes que no compleixin els requisits. Es farà pública la llista de propostes vàlides que es sotmetran a votació i s'informarà dels detalls de la votació (dies, lloc, horaris, etc.)

Estan legitimats per votar en aquest procés tots aquells ciutadans i ciutadanes, majors de 18 anys, i que estiguin empadronats/des a Marganell. La votació es podrà efectuar durant 10 dies de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament. 

L'Ajuntament facilitarà a tota la ciutadania la papereta necessària per exercir el seu dret al vot, que contindrà totes les propostes validades i sotmeses a votació.

L'escrutini de la votació es durà a terme al final del període, serà obert a la ciutadania, en un edifici municipal i els resultats és publicaran a la pàgina web municipal en lloc destacat.

  1. APROVACIÓ DE LES PROPOSTES GUANYADORES

Aquests resultats s'analitzaran per determinar, en base als vots aconseguits per cada proposta  i  el  límit  de  la  partida  del pressupost  participatiu, quines  propostes  finalment s'inclouran en aquesta partida. Un cop seleccionades, s'iniciarà el procés d'aprovació al Ple municipal.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/01/2018 16:46