Perfil de contractant

Imatge de part de la capçalera del Perfil de Contractant de la Generalitat de Catalunya
 
El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
 
Podeu accedir a l´estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç: 
 
 
    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49