Cens d’animals de companyia

El cens d'animals de companyia és un registre dels animals de companyia, gossos i gats, que tenen la seva residència habitual al municipi de Marganell.

El fet de censar l'animal de companyia, és una obligació que té la persona propietària d'aquest, essent el termini màxim per censar-los de trenta dies a partir de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l'animal, i s'ha de tenir en compte que la no realització del registre de l'animal, és motiu de sanció.

Aquest registre té una doble finalitat, per una banda l'aplicació del que estableix la Llei 3/1988, de protecció dels animals, en cas d'abandonament d'un animal de companyia, i per l'altra la localització de la persona responsable de l'animal de manera més ràpida i àgil en els casos de pèrdua.

Cal tenir en compte l'obligació de la persona propietària de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de 15 dies, qualsevol modificació de les dades que figurin al cens, inclosa la mort de l'animal.

Normativa
 • Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals
 • Llei 3/1994, de 20 d'abril, de modificació de la Llei 3/1988
 • Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la Identificació i el Registre general d'animals de companyia
 • Llei 18/1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 3/1998
 • Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia
 • Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals
Qui el pot demanar?
La persona propietària de l’animal, a nom de qui va la cartilla de vacunacions.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any
Quan es dóna resposta?
En un termini màxim de ...
Cost
Gratuït
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Original de la cartilla de vacunacions en regla 
 • Original de la documentació acreditativa de que l’animal està identificat per algun dels sistemes següents: 
  1. Una identificació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.
  2. Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
  3. Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària.
 
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49