Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.Requisits a complir: Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim J
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats).Qualsevol persona major d'edat que actuï,
Quan es dóna resposta?
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia): -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. -Estrange
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49