Alta procedent d'un altre municipi

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.Requisits a complir: Més informació:Nor
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)Qualsevol persona major d'edat que actuï,
Quan es dóna resposta?
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia): -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.-Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. -Estrange
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49