Canvi de domicili dins el mateix municipi

Canvi de domicili habitual dins el mateix municipi a efectes del Padró d'HabitantsRequisits a complir: Més informació:Normativa general:Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en re
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)Qualse
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any
Quan es dóna resposta?
La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Original i fotocòpia del Document d'Identitat vigent (DNI, NIE o passaport)2. Original del contracte de lloguer vigent o de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBI o de l'última factura de les companyies de serveis (gas, llum o aigua)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49