Certificats i volants de Padró

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de: a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents
Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any
Quan es dóna resposta?
En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a comtemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). 
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Sol·lictud via instància genèrica.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Adreces on dirigir-se:
Ajuntament de Marganell
T.93 835 70 63
Plaça de l' Ajuntament
Per Internet
Ompliu i adjunteu instància general amb les vostres dades i enviu-la a marganell@diba.cat. Posteriorment podreu passar a recollir-ho personalment a l'Ajuntament..
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49