Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.Requisits a complir: Cal complir els requisits següents:1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme
Qui el pot demanar?
La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.En cas que es tracti d'entitats supramunicipals, cal aportar la documentació complementària següent: Documents 9 i 101. Còpia compulsada dels estatuts diligenciats pel Re
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49