Compulsa de documents

Aquest tràmit permet obtenir la compulsa d'un document, per tal de certificar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original. La còpia compulsada té la mateixa validesa que l'original i, en cap cas acredita l'autenticitat de l'original.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Document original que es vol compulsar.2. Fotocòpia a compulsar.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49