Devolució de fiances o dipòsits

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances o dipòsits que l'Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d'obres. Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i, són retornats un cop fetes les comprovacions pertinen
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:En tots els casos: Documents 1 i 3En el cas de gestió de residus: Document 21. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona q
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49