Expedició de certificats, còpies o duplicats

Aquest tràmit permet:- Obtenir la còpia de documents que formen part d'un expedient administratiu. - Obtenir el certificat que acredita l'existència de l’acte obtingut per silenci administratiu, és a dir, que s'ha produït perquè l'Administració com
Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada en l’expedient i/o tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
En termes generals es podrà demanar durant tot l'any. Per supòsits concrets s'haurà d'estar a la normativa específica reguladora.
Quan es dóna resposta?
1. En el cas de sol·licitud de còpia de documents, per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. 2. En el cas de sol·licitud de certificat de silenci administratiu, el termini legal és de quinze dies, a contemplar des de la data
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Dades identificatives de la resolució/acte/expedient sobre el que es pres
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49