Devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats en motiu de les obligacions tributàries o del pagament de sancions. Així mateix, quan la persona obligada consideri que la presentació d'una Autoliquidació ha donat lloc a un
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
La sol·licitud de devolució s’ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi..2. Rebut original del què es sol·licita la devolució. En cas
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49