Comunicació de primera ocupació i retorn d'avals

Aquest tràmit permet la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions.Simultàniament s'acordara el retorn dels avals dipositats.Requisits a complir: Cal complir els requisits següents:1. Certificació del facultatiu director qu
Qui el pot demanar?
La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
No hi cap tipus de resposta.Es pot regular per ordenança un control per si la comunicació no és correcta requerir una esmena.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Declració responsable del promotor o titular de l'obra3.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49