Comunicació d'inici d'obres

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament que s'inicien les obres previstes per a les quals es disposa d'una llicència concedida.Requisits a complir: S'han d'haver complert les condicions prèvies exigides a la llicència abans de la comunicació d
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada, titular de la llicència d'obres (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Si amb la s
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49