Llicència d'enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurí
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Rebut de l’IBI de l'edifici o del solar objecte de llicènc
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49