Llicència d'obres de construcció i edificació de nova planta

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per obres de construcció i d’edificació de nova planta.Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jur
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1 a 12.En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: Plurifamiliars: Document 13 Societats: Document 141. Dades identificative
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49