Llicència d'obres per a la instal·lació o modificació de tanques de delimitació de parcel·les

Aquest tràmit permet obtenir la llicència municipal per a la construcció o modificació de tanques.Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídi
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49