Llicència per a la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats

Aquest tràmit permet demanar la llicència urbanística per a talar masses arbòries, vegetació arbustiva o arbres aïllats, amb l'excepció de: - treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar quan es tracti dels jardins complementar
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08298 Marganell (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5En cas que es doni algun dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: - Contractació d'una empresa per a realitzar la tala: Document 6.- Tala d'un
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/12/2021 13:49