Marganell

Marganell té un total de 311 habitans censats. Aquest es troben distribuïts de forma dispersa per tot el territori, formant petits nuclis de població.

El nucli principal és l'anomenat Raval de Cal Janet, que es troba vorejant la riera de Marganell. La majoria de cases són de nova construcció, tot i que encara en queden del segle XIX i principis del XX.

 No gaire lluny d'aquest nucli hi ha el Raval del Cisó. On s'hi barregen construccions antigues amb d'altres d'època contemporània. Al nord d'aquest nuclis hi ha les cases disseminades del Pla de Roldos, moltes de les quals són d'origen rural.

Imatges i vídeos

El Marc Nou, situat al Pla de RoldosRaval de Cal Janet - MarganellCan Font