Barraques de Vinya

Diverses ubicacions 
08298 Marganell 

La majoria de barraques del terme de Marganell eren petites i servien per aixoplugar-s´hi o bé per a guardar-hi eines petites o el menjar que deixaven en una petita lleixa.

Segurament van ser construïdes durant el segle XVIII i, sobretot el XIX.

També hi podem trobar alguna construcció més moderna, de planta quadrada, de més dimensió, construïda amb pedres i morter i amb una coberta a un vessant amb bigues i teula àrab.

Aquestes construccions manuals eren fetes pels mateixos pagesos, que tenien una gràcia especial col.lcant sòlidament les pedres, sense cap mena de morter, només fent servir la maceta per a ajustar-les lleument.

Se'n troben arreu dels Països Catalans i per a la construcció d'aquests habitacles s'utilitzen materials que es tenen més a l'abast. A la comarca del Bages, per exemple, els materials utilitzats són: terra, canyes, fusta, pedra i la combinació d'aquests dos últims elements. Tot i així, la majoria de les anomenades "barraques de vinya" s'han construït íntegrament de pedra i lligades en sec.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26/03/2015 18:38