L'Església de Sant Esteve de Marganell

Església de Sant Esteve de Marganell 
08298 Marganell 

Antiga església parroquial de Marganell , situada en un replà sobre la riera de Marganell, lluny del nucli habitat actual. I al costat de Can Font , antigament un mas i ara un restarurant.

Va ser destruïda durant la revolta del juliol de 1936 i ara no té teulada, però les parets están consolidades i restaurades.

L'església, que ha estat molt modificada, sembla presentar alguns elements del parament que podríem qualificar de romànics. De tota manerar, la inmensa majora de l'obra que s'ha mantingut dreta i que ara veiem ha de ser renaixentaista. L'edifici és format per la nau amb un absis de planta arquejada –no semicircular, tal com consta en molts llocs--, llis i sense finestra.

Als murs laterals hi havia dues capelles, a les quals s'accedia per una arcada àmplia a manera de creuer. A sobre, probablement hi havia un cimbori. També tenia un petit cor i , a la façana principal, un ull de bou i la porta, amb una llinda d'arc molt rebaixat amb la data de 1824, que correspon als anys de la darrera reforma. A la part dreta de la façana hi ha el campanar.

La parroquia de Sant Esteve de Marganell fou cedida pel bisbe de Vic Ramon Gaufred a l'abat Guillem, de Santa Cecícilia de Montserrat, l'any 1143. La decadència del monestir de Santa Cecícila de Montserrat és evident des del segle XIV. Vers el 1331, la comunitat era només de sis monjos amb l'abat, i el convent s'havia convertit enlloc de parada i hostal dels pelegrins deMontserrat.

Santa Cecília de Montserrat entrà aviat en l'òrbita del cada dia més important monestir i santuari de Santa María de Montserrrat, i el 1539 s'hi uní definitivament per la cesió oficial que en féu l'abat comendatari Joan de Cordelles. La senyoria i el patronat eclesiàstic passaren així al monestir de Montserrat.

L'any 1824 es van fer obres d'ampliació i millora a l'església de Sant Esteve, entre les quals destaca l'esvelt campanar de torre amb teulada de teula àrab de quatre vessants.

El temple parroquial , que depenia del bisbat de Barcelona des de 1880, fou destruït durant la revolta de l'anys 1936.http://www.cultura.arqbcn.org/arxius/publicacions/Destrucci%C3%B3_2.pdf

Al costat de l'església hi ha el`petit cementiri municipal.

També hi podeu trobar una àrea de pícnic situada al costat de l'església, anomenada L'Hort del Rector.

L'afer del campanar de Sant Esteve de Marganell

De l'església de Sant Esteve  ha passat aquesta història de pares a fills i s'explica que abans a Sant Cristòfol no hi havia parròquia i la gent havia d'anar a Castellbell. A Marganell tampoc no en tenien i havien de pujar a Santa Cecília de Montserrat. Tant els uns com els altres, ho tenien molt lluny. Per això van decidir construir uns església prop  dels dos nuclis perquè servís per a tots dos pobles. Quan el temple va ser quasi construït, els veïns de Sant Cristòfol se'n van desdir, o no van estar d'acord a l'hora de pagar i continuar.

Aleshores la gent de Marganell, empipada, va tapiar els finestrals del campanar que donaven al cantó de Sant Cristòfol perquè des d'aquí no fos possible sentir les campanes.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26/03/2015 18:38